Oferta

DOMA WIERT OFERUJE

Badania geotechniczne i geologiczne

Badania geotechniczne i geologiczne

opracowanie dokumentacji geotechnicznych dla obiektów budowlanych (wiercenia,tyczenie i niwelacja punktów budowlanych, badania laboratoryjne gruntów i wody gruntowej,sondowanie dynamiczne, wykonywanie odkrywek fundamentów),
geotechniczna obsługa budowy (odbiór podłoża fundamentów, określenie rodzaju i stanu gruntów w podłożu, badanie zagęszczenia gruntów, podsypek, wałów przeciwpowodziowych,nasypów komunikacyjnych),
opinie, ekspertyzy,
badania przed kupnem działki budowlanej,
badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Wiercenia, projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla wszelkiego rodzaju budownictwa:
budynki jedno- i wielorodzinne,
budynki użyteczności publicznej,
budynki przemysłowe: hale, stacje paliw,
drogownictwo: mosty, drogi, przepusty,
gazociągi, kanalizację, wysypiska śmieci, linie energetyczne.
Opinie i dokumentacje hydrogeologiczne

Opinie i dokumentacje hydrogeologiczne

Opinie i dokumentacje hydrogeologiczne dotyczące:
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odprowadzania wód opadowych do gruntu,
obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne (wysypiska śmieci, stacje paliw,....),
projektowanie i wykonywanie piezometrów.
Opinie i dokumentacje w zakresie ochrony środowiska

Opinie i dokumentacje w zakresie ochrony środowiska

Opinie i dokumentacje w zakresie ochrony środowiska:
badanie wód gruntowych i gruntów na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń.
Wiercenia wykonujemy świdrami o średnicy min. 170 mm, co pozwala na pokazanie dokładnego przekroju danych frakcji geologicznych.
Próbki gruntów i wody poddawane są analizom w certyfikowanych laboratoriach we Wrocławiu.
Mechaniczne wiercenie studni

Mechaniczne wiercenie studni

Mechaniczne wiercenie studni dla potrzeb gospodarstwa domowego, nawadniania itp.
Najczęściej wykonywane średnice studni to:
Φ 110 mm, Φ 125 mm, Φ 160 mm, Φ 200 mm.
Nie wykonujemy studni w terenie kamienistym, górskim.
Geologia złożowa

Geologia złożowa

Na zlecenie inwestora wykonujemy wiercenia poszukiwawcze i rozpoznawcze w celu określenia złóż kopalin, np. piasek, żwir itp oraz dokumentację geologiczną zasobów.
KAŻDEGO KLIENTA TRAKTUJEMY INDYWIDUALNIE
Oferta cenowa za usługi zależy do wielkości i czasu realizacji zamówienia
Istnieje możliwość negocjacji cen
Slider

Współpraca

Zapraszamy do współpracy biura projektowe i konstrukcyjne, firmy z branży geologicznej, geotechnicznej, ochrony środowiska - nie mające sprzętu wiertniczego, jak również te, które go posiadają. Firmy działające w branży budowlanej, deweloperów, inwestorów, także prywatnych, planujących zakupić grunt pod budowę.

Masz jakieś pytania?

Dowiedz się więcej!

   55-216 Domaniów 62
    604 665 879
   biuro@doma-wiert.pl
Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju, głównie w województwie dolnośląskim i województwach sąsiadujących.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zaloguj się